Upozornění pro tvůrce audiovizuálních děl

Greyland Film, spol. s r. o. (GF) upozorňuje tvůrce audiovizuálních děl (filmů, televizních pořadů, videoklipů k hudební anebo jiné produkci, divadelních představeních apod.), že veškeré zde distribuované masky a nástroje jsou předmětem autorských práv pana Miloše Grey, kreslíře, ilustrátora, sochaře, designéra a karikaturisty.

GF disponuje exkluzivní licencí na výrobu a prodej latexových masek vyráběných podle originálních návrhů a plastik, danou jejich autorem Milošem Greyem. Účelem licence je prodej obecné veřejnosti pro výhradně nekomerční zábavné účely, jako jsou společenské akce, oslavy, karnevaly atd. Řečená licence nepokrývá žádné záměrné anebo nezáměrné komerční užití ve filmech, televizních pořadech, videoklipech, divadelních představeních a jiných audiovizuálních dílech, a to bez ohledu na účel (jako postava / rekvizita), médium (tradiční / online) anebo publikum. Protože masky jsou reprodukcemi (odvozeninami) originálů autorských děl pana Miloše Grey, nemůže je GF za stávajícího stavu českého právního řádu vědomě užívat nad rámec poskytnuté licence, ani umožnit toto užívání třetím osobám.

Pakliže by pro účely pořízení Vašeho audiovizuálního díla vznikl požadavek na komerční užití masky z produkce GF, může pan Miloš Grey jakožto autor dát svůj výslovný souhlas a stanovit podmínky takového užití. Zprostředkování takového souhlasu se děje zásadně skrz GF. Autor požaduje pro své rozhodnutí určité informace, které jsou vymezeny níže v kontaktním formuláři. Vámi zaslané informace obratem předáme k posouzení autorovi.

Nelze postoupit k řešení poptávku ohledně použití značkové masky GF do projektu / pořadu, pokud produkce neposkytne společnosti GF minimálně 20 pracovních dní pro administrativní a realizační úkony. Některé designy mohou být z minulosti blokovány dřívějšími produkcemi a rovněž autor či právní zástupce vyžadují čas na rozmyšlenou. Je optimální téma řešit již v raném stádiu příprav projektu a nikoliv několik dní před samotným natáčením, což není v našich silách akceptovat. Děkujeme za pochopení.

Prosím, buďte ujištěni, že veškeré poskytnuté informace budeme považovat za Vaše obchodní tajemství, v tomto duchu s nimi budeme i nakládat. Zaslané informace budou využity pouze pro účely poskytnutí / neposkytnutí souhlasu autorem.

Kontakt na právního zástupce:
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, advokát
jindrich@kalisek.net

masks

Realistic Latex Masks from the Number One European Producer Greyland Film.

Exquisite Original Designs. Over 400 Types.

foam masks Email: grey@greylandfilm.com