VELIKOSTI

Velikost masek tváří se produkuje v jedné universální velikosti. Program GF® není dramaturgicky zaměřen pro děti, tzn. neprodukujeme zmenšeniny. Velikost rozmnoženiny autorského díla je koncipovaná pro hlavu dospělého člověka. Velikosti se mění pouze charakterními typy designů. Tím, že naše masky tváří jsou měkké, snadno se přizpůsobují každé lidské hlavě. V případě vašeho konkrétního dotazu se pokusíme doporučit, nebo vyloučit typ masky tváře, který by nevyhovoval, byl potencionálně příliš těsný a způsoboval např. obličejovou deformaci. Pokud si nasadí masku tváře na hlavu starší děcko, vznikne komická figura. Nicméně důrazně doporučuji rodičům permanentní dozor, protože nikdy není jisté co dítě udělá. Jak v ohledu na vlastní bezpečnost dítěte, tak z hlediska životnosti masky tváře GF®.

GRIMASY A POHYB

Grimasy se nejlépe přenášejí pokud maska tváře padne akorát. Charakterní typ masky tváře má vždy své vlastní proporce a velikost. Může se stát, že je maska tváře pro pohyb volná. Naprostý přenos grimas umožní pouze speciální maska tváře na klíč, kde se obličejové svaly dotýkají masky všude a tam kde se nedotýkají, implantuje se složitý pohybový mechanismus. My se musíme spokojit s výrazy grimas základními. Je-li maska příliš volná – převod se snižuje, podle stupně volnosti. Pokud se však maska citlivě vystele např. molitanem, opět se tím utěsní a procento přenosu pohybu z obličeje na masku se opět zvýší. Také bodové přilepení masky tváře speciálním divadelním lepidlem vhodným na lidskou kůži, zvýší grimasy u volnější masky. Výsledek je však individuální a kreativní případ od případu. Globálně záleží na způsobu utěsnění. To se týká i pohybu rtů. Pokud maska dosedne na rty – pak se hýbe spolu se rty. Pokud si chcete masku na obličej lepit, zásadně používejte jen lepidla používaná herci v profesionálních divadlech. Jsou to lepidla bezpečná. Jiná lepidla nepoužívejte. U lepení jde však o vyšší stupeň maskování, nad rámec dramaturgie GF®, která spočívá v rychlém maskování a odmaskování. Proto také upozorňujeme, že při lepení jde o méně příjemnou záležitost. Přilepená maska způsobuje pocení kůže a je nutné mít u sebe osobní hygienické prostředky. 

BARVY

Společnost používá speciálně připravované barvy, které nelze bez příslušných profesionálních zařízení úspěšně použít. Domácí kolorování by nemělo být prováděno barvami agresivními a barvami, které po zaschnutí vytvoří tvrdý film. Tento tvrdý film se rozláme a popraská. Kolorování masky líčidly vyžaduje opatrný přístup při nasazování a snímání, protože líčení je náchylné na setření. Upozorňuji, že podomácku upravená maska ztrácí možnost reklamace. Pro vlastní tvorbu se zkrátka musí investovat do testů, vyhodnotit optimální řešení a počítat s riziky. Universální rada bohužel neexistuje. Proto doporučuji pečlivě si připravit návrh a postup promyslet.

GLOBÁLNÍ EFEKT

Při náročném a vyšším stupni maskování lze dojem efektu masky tváře násobit použitím třeba vlasů, umělých zubů, brýlí, kostýmu, kontaktními čočkami, řasami, rekvizitou atd. jako u profesionálů. Doporučuji v tomto případě i nad rámec dramaturgie GF® investovat do přípravy trochu čas na zkoušky a výběr doplňků jen u kvalitních výrobců. Nebo si je pečlivě vyrobit. Dokonalý efekt změny bude odměnou za pracnost a investovaný čas. Laciné, úsporné napodobeniny a nerealistické imitace „rychlovýrobců“ pokazí perfektní dojem z tvého převleku. I jeden paskvil v řadě triků dokáže senzační celek degradovat, nebo zničit.

SPECIÁLNÍ PŘÁNÍ

Dramaturgie GF® je zaměřená na zábavu rodinnou. Speciální přání výtvarného charakteru se samozřejmě pokusím vždy dle možností splnit, pokud jde o přání v rozumné, omezené míře a nevybočuje ze striktně nastavených produkčních a obchodních systémů, které umožňují např. důležitou úroveň přijatelných konečných cen. Větší odchylky u daných masek tváří GF® způsobují neprůchodné komplikace a je nutno zvážit v případě takovéto potřeby třeba cestu zajištění nového prototypu, což je ale poměrně nákladná individuální záležitost. Jsem přesvědčen, že možnosti kreativního využití z dané kolekce masek tváří GF® jsou veliké i bez potřeby úplně nového 3D prototypu na klíč, jaký objednávají obvykle profesionální producenti. Není problém měnit barvy, nebo formy charakterního „líčení“ pokud si zašleš vzor, resp. aplikovat na vybranou masku tváře námět, podle zaslaného návrhu. Takto ti mohu nechat např. udělat zeleného dědečka s nudlí jako voprať, nebo např. klauna či třeba zebru z kterékoliv masky co se ti líbí. A tak podobně. Namalovat např. jinou barvu oka, barvu kůže, rtů apod. je operace v rámci daného provozu. Může se však mírně prodloužit obvyklá dodací lhůta. Příplatek za speciální práce je řešen individuálně, ale neobávej se, není vysoký. Na tvé přání můžu zaslat rovněž masku tváře nenabarvenou k vlastnímu dotvoření líčením, resp. pouze v požadované etnicky tělové barvě. Cena zůstává stejná, protože masky tváří mimo zmíněné tělové barvy, musí projít obvyklými vrstvami ochranných filmů.

NEVÝDĚLEČNÉ UŽITÍ

Můžeš si s maskou tváře GF® kreativně tvořit naprosto cokoliv, co tě potěší - bez obav. Výsledek kreace, ať už jde o dekoraci nebo přímo herecký výkon, lze beze strachu fotografovat nebo třeba zaznamenávat na zvukově obrazový záznam. Potíž by nastala až v okamžiku, pokud by jedno či druhé, včetně jakýchkoliv jiných aktivit s dílem GF®, bylo výdělečně zveřejňováno resp. byl za to vybírán a inkasován finanční či jiný příjem nebo požitek. Blízcí kamarádi, přátelé, partneři, rodina, sousedi, kolegové, spolužáci a učitelé školy apod. nejsou cizí lidé a nebudeš je inkasovat. Jsem přesvědčen, že pokud si z masky tváře uděláš např. hejkala pro amatérské divadelní představení, nebo si upravíš a nazdobíš masku k párty, nebo k vlastnímu nevýdělečnému filmu, určitě nebude autor nic namítat i když si masku tváře změníš podle tvých potřeb k nepoznání. Společnost ustanovuje pouze ta omezení, týkající se profesionálního výdělečného použití a zveřejňování.

KNOW HOW GF®

Informace ohledně know-how se logicky neposkytují. Jde o souhrn nákladných investic a úsilí řady specializovaných osob, po desítky let. Bylo zapotřebí vyvinout a pečlivě otestovat řadu patentů. Takovéto informace nelze sdělovat jen tak. Stejně tak se neposkytují suroviny „do skleničky“, které společnost používá. Zpracování surovin musí být v první řadě bezpečné. Samotné provozy mají v tomto ohledu velice přísná bezpečnostní opatření. Společnost GF® není státní ani školní institut a podobné aktivity přesahují rámec jak nabídky, tak dramaturgické zaměření.

Greyland Film® není velkoobchodem. Těžištěm společnosti Greyland Film® je pozice producenta s vlastní původní dramaturgií, kterou v případě zájmu inspirativně a podnětně nabízí profesionálním distributorům s obchodním zaměřením v otázce stylovosti, pakliže si nezvolili vlastní. Celková skladba aktivit společnosti GF® nespočívá jen v samotné produkci masek charakterních tváří. Mezi aktivity patří např. i „základní“ forma obchodní distribuce masek spotřebitelům ( E-Shop ) a poskytování souvisejících servisních služeb, což je problematika sama o sobě. S dalšími aktivitami GF® se lze seznámit na příslušných místech těchto stránek. Soukromá společnost GF® rozhodně nepatří k subjektům, jejichž základním a posledním vrcholem úsilí je téma finančního zisku. V daném dramaturgickém oboru to tak nejde. Finanční prostředky jsou i v GF® pochopitelně nezbytné, ale pokud by měly být tyto otázky „intelektuálním“ stropem, pak se raději věnovat méně náročnému a vhodnějšímu programu.

NOVINKY

Nechystám do kolekce masek tváří současné, existující negativní typy např. s politickým podtextem. Smyslem masek tváří a proměn je kultivovaná tvůrčí kreativitu rozvíjející hra. Nikoliv podpora, nebo reklama živých světových jevů a individuí, které připravují trápení, tragédie a kteří útočí v rámci svých osobních zájmů nějakou formou proti lidem a lidskosti. Pakliže mám v kolekci horrové masky tváří bytostí inspirovaných z reálné, fantazijní či stylizované nabídky světa, bezesporu dílo prošlo pečlivým ošetřením tvůrčího zpracování mích designérů, aby splňovalo formu zábavy, byť i pro slabší povahy „silnějšího kalibru“. Stále však v intencích a mezích nezbytných morálních kodexů civilizace. Na to já G-Fantomas dohlížím. Tvůrčí výtvarné dílo musí zůstat stejně zodpovědné, jako kterékoliv jiné dílo. Umění má být krásné. Já vím v mém případě je to téma krásy jemně kontroverzní, ale i ošklivost má právo na estetiku. Správná maska charakterní tváře podporuje aktivně duševní a tvůrčí rozvoj a nikoliv úpadek.

Novinky v duchu dramaturgie GF® vznikají stále. Existuje celá řada připravených modelů děl, čekající na svůj čas ve skladech mé společnosti. Tyto novinky zveřejňuji při vhodných významných příležitostech, čímž se kolekce stále rozrůstá a můžeš se těšit na další zajímavé a nevšední i všední tváře z ateliéru mého výtvarného autora a jeho týmu.

Kolekci masek udržuji na nejprofesionálnější možné úrovni, aby iluze a okouzlení, které charakterní maska tváře dokáže při správném přístupu vytvořit, byla vždy v rámci možností maximální. Z toho důvodu je smluvně udržován jeden jediný, celosvětově po dvě desetiletí osvědčený výtvarný rukopis špičkového stylizovaného výtvarníka, který dokáže s hlínou a tužkou zázraky. Skoro jako já G-Fantomas. Jiná díla, jiných autorů ve společnosti nerealizuji. Masky tváří jsou ve své suverénní divizi specializovaným oborem mé společnosti. Jiná témata převlekové problematiky neprovozuji.

COPYRIGHT

V ceně charakterní masky tváře GF® jsou zahrnuty i zákonné autorské odměny. Nový majitel reprodukce autorského díla, který si masku pořídil pro osobní nevýdělečné použití, je po úhradě ceny tzv. autorskoprávně vypořádán.

Více

VÝDĚLEČNÉ POUŽITÍ MASKY TVÁŘE GF®

Výdělečné použití masky tváře je možné pouze v případě uzavření speciální písemné licence, kterou vystavuje autor a majitel autorských práv prostřednictvím producentské společnosti Greyland Film®, držitele generální exkluzivní licence na reprodukce autorských děl výtvarného autora.

Majitel autorských práv nesvoluje užití charakterních masek tváří pro tvorbu, kde výtvarné dílo má sloužit k demonstraci krádeží a formám násilí. Výjimkou je zjevná komediální nadsázka či parodie. Taktéž v případech, kde dochází k rozporu s dobrými mravy a maska se tak v rámci naturistické věrohodnosti - degraduje.

Majitel autorských práv nemůže posoudit své svolení, pakliže neobdržel žádost s příslušnými podklady min. 4 týdny před zahájením projektu v běžných intencích. (Má se za to, že u rozsáhlejších projektů se nevyřizují základní důležité autorskoprávní složky projektu těsně před zahájením). V ohledu na procesnost nemůže být na kratší lhůtu brán zřetel. Netýká se těch licencí, které existují, jsou prodlužovány a nedošlo k výraznější změně obsahu licenčního ujednání.

Omlouváme se, ale pro rok 2019 – 2020 je možnost služby „díla na klíč“ v ohledu na vytížení autora pozastavena. V případě, že se nejedná o záležitost pod konkrétními aktuálními termíny, je možné o spolupráci vést základní nezávazný dialog.

masks

Realistic Latex Masks from the Number One European Producer Greyland Film.

Exquisite Original Designs. Over 400 Types.

foam masks Email: grey@greylandfilm.com