VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ Greyland Film® spol. s r.o. / dále jen GF® /

NÁKUP V PODNIKOVÉ PRODEJNĚ GF® LZE USKUTEČNIT I BEZ REGISTRACE

NAŠE SAMOOBSLUHA JE URČENA SPOTŘEBITELI.

AKTUALIZOVANOU NABÍDKU PRODUKTŮ GF® NALEZNETE POUZE V „KATALOGU GF® “

ZÁKAZNICKÁ LINKA: + 420 724 048 298

I. INTERNETOVÝ OBCHOD GF®:

Internetový obchod Greyland Film®, který prodává prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.greylandfilm.us, provozuje jako prodávající společnost Greyland Film® spol. s r.o. se sídlem na adrese Vinařice 6, 431 11 Jirkov a s provozovnou na adrese Kostelní 50, 431 11 Jirkov, zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisem c/21135, IČO: 25498479, DIČ: CZ25498479 (dále také jako „prodávající“).

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, viz bod IV., uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále také jako „kupující“ nebo „spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

II. MOŽNOSTI PLATEB V INTERNETOVÉM OBCHODĚ GF®:

 1. Bankovním převodem: je možné zaplatit z libovolné banky pomocí bankovního převodu. Pokud vyberete tuto možnost platby, můžete objednávku ihned zaplatit. Je vždy nutné vyplnit správnou emailovou adresu, na kterou Vám dorazí kopie objednávky s informacemi pro platbu. Platbu lze zaslat na účet České spořitelny, a.s., č. účtu: 3415292379/0800, nebo pro platby v eurech na Erzgebirgssparkasse, č. účtu: 725008903. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo objednávky.
 2. Platební kartou: akceptujeme tyto platební karty Visa, Master Card. Pokud jsou uvedeny ve funkčnost.
 3. PayPal/ PayPal Express Checkout

III. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ:

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky výrobce GF® pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami GF®, které jsou pro obě strany závazné.

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY – OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ:

Vložením zboží GF® do košíku na eshopu www.greylandfilm.us a odesláním kontaktních údajů přes formulář uskuteční kupující objednávku u společnosti Greyland Film® spol. s r.o. Kopii objednávky obdrží kupující na email, který při vyplnění kontaktních údajů zadal na eshop GF®, současně druhou kopii objednávky obdrží na email kancelář GF®. Takto vytvořená objednávka je zároveň kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím.

Samotná kupní smlouva posléze vstupuje v platnost uhrazením objednávky.

GF® Vám nabízí možnost nákupu přímo z Vašeho domova. Nakupovat lze nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku na webových stránkách GF®, popřípadě e-mailem na grey@greylandfilm.com

Předmětem smlouvy jsou pouze položky (zboží GF®) výslovně uvedené v kupní smlouvě/objednávce. Váhy, rozměry, kapacita, ceny a podobné údaje obsažené na www stránkách a případně dalších materiálech prodávajícího jsou informativními, nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných a požadovaných údajů a náležitostí. Společnost GF® se zavazuje, že bude kupujícím dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, tzn. latexové masky a karnevalové doplňky vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky, vybavené českými návody k obsluze.

V. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY:

Objednávka je přijata do 48 hodin. Potvrzení objednávky Vám GF® zašle e-mailem v podobě objednávkového listu. O odeslání zásilky budete informováni e-mailem nejpozději v den odeslání. V případě nejasností Vás GF® bude kontaktovat. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

VI. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. V případě uhrazení objednávky a jejího následného zrušení si GF® vyhrazuje právo nevracet poplatek bank, platebních karet a poplatky společnosti PayPal za převod peněz z kreditní karty, což činí cca 3-5% z celkové zaplacené částky. GF® si také vyhrazuje právo na zrušení a upravení Vaší objednávky a to kdykoliv z důvodů následujících:

 • dostupnost produktu
 • chybám v popisu nebo v ceně produktu
 • chybám ve Vaší objednávce
 • jiné důvody
 • pokud vznikne podezření, že by došlo ke zneužití či neoprávněné nebo nezákonné transakci

VII. CENA A PLACENÍ:

Při zakoupení produktu můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací vztahujících se k Vaší objednávce, jako je číslo a datum expirace kreditní karty, fakturační adresa a adresa dodání. Vyplněním závazné objednávky společnosti GF® potvrzujete, že jste legálně oprávnění předat informace požadované na našich webových stránkách, máte právo používat kreditní kartu nebo jiné formy plateb v souvislosti s nákupem na stránkách GF®, a že informace, které jste nám poskytli, jsou pravdivé, správné a úplné.

GF® může využít služeb třetích stran z důvodu umožnění platby k vyhotovení a dokončení nákupu. Poskytnutím Vašich informací nám dáváte právo poskytnout těmto třetím stranám Vaše informace, které podléhají zákonům České republiky o ochraně osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb vč. překladu (v rozporu platná česká verze) a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek a to kdykoliv bez nutnosti ohlášení předem.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. K ceně zboží je připočítána cena dopravy a v případě států EU,není-li registrovaným plátcem v dané zemi, DPH 21%.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

"Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

VIII. POŠTOVNÉ A BALNÉ:

Poštovné si lze vybrat dle orientační tabulky v objednávkovém formuláři. K dispozici jsou dva druhy dopravy: Česká pošta a dopravní společnost GLS (V případě České republiky je možná přeprava zboží pouze společností GLS.). Obaly výrobků jsou v ceně. Zboží zasílá GF® automaticky

v obalech běžných, diskrétních, pouze s označením společnosti www.greylandfilm.us

Maska GF® je, pokud není smluveno jinak v igelitovém sáčku, s originální samolepkou loga, se základním informativním štítkem a bezpečnostní páskou. V případě odstranění bezpečnostní pásky zaniká nárok na vrácení zboží.

IX. DODACÍ LHŮTA:

V ohledu na charakter produktu a výrobní orientaci společnosti nedisponuje GF® vlastním velkoskladem se zásobami a objednávky zhotovuje výhradně na zakázku, smluvenou produkci zajistí až po uhrazení. Je tedy nutné počítat s časem výroby a s časem přepravy.

Obecná dodací lhůta spotřebitelské zakázky je dle charakteru objednávky do 21 pracovních dní od data obdržení celkové částky na účet GF®. Společnost GF® garantuje neodkladné zadání do výroby a neodkladné zaslání.

Lze domluvit upřednostnění Vaší zakázky, pokud je v silách požadavek realizovatelný za adekvátní poplatek.

O přesném termínu dle množství, vzdálenosti atd. Vás GF® bude informovat pouze na Vaše písemné vyžádání. V případě plánovaných akcí je bezpečnější učinit objednávku v dostatečném předstihu. GF® neovlivní časy dopravy dopravních společností a pošt.

Zboží GF® obdržíte formou zásilky.

X. DOPRAVNÍ PODMÍNKY:

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů ze všech stran, celkovou váhu zásilky, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravní list dopravce a neprodleně je písemně oznámit prodávajícímu na e-mail:

grey@greylandfilm.com

Za vady či škody vzniklé přepravcem, které dobrovolně převezmete, nemůže GF® ručit.

Faktura/daňový doklad je přiložena v zásilce.

XI. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 1829, odst. 1 občanského zákoníku, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Žádáme, abyste tak učinili písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Vracené zboží doporučujeme pojistit.

Po fyzickém obdržení a kontrole zboží a při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu vystaven a zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží, sníženou pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojených s vrácením zboží.

Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a navrácení zakoupeného zboží.

Navrácena je zaplacená kupní cena a náklady na dodání zboží spotřebiteli.

Vrátil-li spotřebitel pouze část zboží z celkové objednávky, vrácena bude pouze kupní cena za vrácené zboží. V takovém případě poštovné a jiné náklady, které spotřebitel uhradil vedle kupní ceny na základě uzavřené smlouvy, vráceny nebudou.

Vrácení výrobku provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

Podmínky pro možnost vrácení zboží:

Zboží musí být vráceno kompletní, včetně neporušené ochranné pásky, viz Obr. 1 Ochranná páska, v původním stavu, včetně originálních obalů a s veškerým příslušenstvím. Z hygienických důvodů nelze po odstranění ochranné pásky akceptovat vrácení masky.

Zboží ani obal nesmějí být poškozeny (vyjma obvyklého porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží)

Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání (nošená maska je nevratně z hygienických důvodů poškozená)


Obr. 1 Ochranná páska

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

Po uplynutí lhůty 14 dnů od převzetí zboží, nekontaktuje-li v této lhůtě kancelář GF®

Na zboží upraveného individuálně podle přání kupujícího

Na zboží opotřebeného nebo zastaralého (maska má omezenou životnost manuál)

XII. REKLAMACE A ZÁRUKA:

Kupující je povinen si zboží po převzetí pečlivě zkontrolovat, neboť jde podílem o ruční, nikoliv strojovou výrobu. GF® si vyhrazuje právo 5% odchylky ohledně jakosti masky (tvar, barva) v ohledu na ruční práci lidského faktoru.

Případné množstevní neshody typů je nutné neprodleně písemně ohlásit po převzetí zboží. Na připomínky vznesené později nebude brán zřetel.

Postup při reklamaci:

 1. Informujte nás neprodleně o reklamaci e-mailem či poštou
 2. Vyčkejte instrukcí od kanceláře GF®
 3. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu, viz kontakty
 4. Do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu (důvody lze zaslat předem včetně fotografie)
 5. Je nezbytné doložit doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

GF® žádá spotřebitele, aby zboží na přezkoumání a revizi nezasílali zpět na dobírku. V takovém případě bude zásilka odmítnuta. Pokud zasíláte zásilku ze zemí mimo EU, prosíme, z důvodu celního řízení zvolte druh dopravy jiný než je pošta.

Místem uplatnění reklamace je autorizovaná provozovna výrobce na adrese:

Kostelní 50, 431 11 Jirkov, Česká republika

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. O stavu reklamace Vás GF® bude informovat.

Rozhodnutí o uznání reklamace si vyhrazuje GF® dle zákonů České republiky. V případě uznání reklamace, bude navrácena klientovi plná kupní cena za reklamovanou položku nebo reklamovaná položka bude nahrazena novým stejným typem masky GF®. Závisí na volbě klienta, kterou klient písemně uvede předem při nahlášení samotné reklamace.

Z á r u k a

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 1. vady či poškození vzniklé běžným používáním
 2. vady či poškození nesprávným použitím výrobku
 3. vady či poškození nesprávným skladováním
 4. vady či poškození vzniklé nenastřiženým krkem na žádost zákazníka

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tyto Obchodní podmínky GF® platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek GF® ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů, uvedené v materiálech na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně smluveno jinak.

XIV. COPYRIGHT - DOLOŽKA:

Maska GF® je reprodukcí uměleckého díla pod ochranou autorského zákona EU a jako k takové je nutno při distribuci přistupovat. Modely včetně uměleckých návrhů, výrobky se jmény a značka GF® jsou mezinárodně registrovány, chráněny autorským právem a průmyslovým vzorem. Produkty GF® jsou určeny výhradně k osobní potřebě a užití spotřebitele, či za účelem jejich dalšího prodeje profesionálním distributorem.

Jiná forma užití je bez schválení GF® v rozporu s oprávněnými zájmy GF®. Před použitím produktu GF® s cílem formy zisku si prostudujte pečlivě kapitolu COPYRIGHT.

Profesionální obchodní distributory opravňuje uhrazená nákupní cena k dalšímu prodeji produktu - díla, přičemž je však nezbavuje povinnosti vůči autorským a licenčním právům. Zatajováním této skutečnosti nakupujícím, se distributor vystavuje právních důsledků (v případě vzniku vysokých škod). Kontakt na právního zástupce GF® (Evropa, USA) viz www.greylandfilm.us

Umělecké návrhy výrobků GF® jsou originálním autorským dílem. Jakékoliv jiné výdělečné užití výrobku než užití pro osobní potřeby kupujícího je možné dle § 14 odst. 1 autorského zákona jen se souhlasem autora. Dále se souhlasem GF® (držitelem výhradní licence k designům).

Jakékoliv užití výrobku, přinášející uživatelům nebo jiné třetí osobě finanční či jiné příjmy nebo požitky, zejména audiovizuální nahrávky (př. Tv, reklama, film, kino, videoklip), šíření nosiče pořízeného záznamu (CD, DVD, paměťová karta, mobil, externí disk, VHS, webové úložiště aj.), divadelní představení, festivaly, přehlídky, cirkusová představení, kabarety, pořizování a šíření fotografií (výstava, tiskoviny apod.), vystavování na internetu a jiné zveřejňování pro mediální a multimediální komerční užití, propagace, pořizování jakéhokoliv záznamu masky a jeho šíření pro výdělečné užití, není možné bez souhlasu GF®.

Bez písemného souhlasu majitelů práv je výroba kopií, pronájmy a jiné výdělečné použití uvedené výše zakázáno. Osoba, která nesplní výše uvedené povinnosti, se vystavuje občanskoprávnímu postihu, možnosti trestního stíhání a právních důsledků.

Zprostředkování autorského souhlasu se děje zásadně skrze GF®. Autor požaduje pro své rozhodnutí informace, které jsou vymezeny v kontaktním formulář, viz. :

https://greylandfilm.us/cs/content/9-copyright

Administrativní a realizační úkony musí být poskytnuty minimálně 20 pracovních dní před realizací samotného projektu. Více kapitola COPYRIGHT.

Obsah webových stránek www.greylandfilm.us se nesmí vykládat jako udávání jakékoliv licence nebo práva k užití jakékoliv obchodní známky bez předchozího písemného souhlasu vlastníka těchto webových stránek.

XV. PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI GF® :

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku.

XVI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR- General Data Protection Regulation)

1/ SPRÁVCE A KONTATKNÍ ÚDAJE:

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Greyland Film spol. s r.o., se sídlem Vinařice 6, Jirkov 431 1, IČO :25498479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ústí nad Labem pod zn. C/21135, (dále jen „správce“)

1.2. Kontaktní/doručovací údaje správce jsou: Greyland Film spol. s r.o, Kostelní 50, Jirkov431 11, adresa el. pošty: grey@greylandfilm.com

1.3. Pro případ výmazu Vašich údajů kontaktuje: grey@greylandfilm.com

2/ PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1 a) splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1 b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3/ DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Poté správce osobní údaje zlikviduje.

4/ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

5/ DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A., 22-24 BoulevardRoyal, 2449 Luxembourg, Česká Spořitelna, Palackého 4147, Chomutov 430 01,Erzgebirgssparkasse,Markt 17, 09496 Marienberg, Německo a dopravce dle Vaší volby (GLS nebo Česká pošta).

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje nikam vč. např. do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci apod.

5.3. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

6/ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7/ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

7.1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat.

7.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.

POUŽITÍ COOKIES

Naše stránky využívají některé nástroje, které pracují s Vašimi daty a aktivitou na stránkách, nicméně nepředstavují zpracování osobních údajů podléhající souhlasu subjektu údajů ve smyslu nařízení (EU) 679/2016 (GDPR). Jedná se především o nástroje, které jsou z působnosti nařízení jsou vyňaty:

základní cookies, například ty, které rozpoznávají jazyk, jsou používané pro přizpůsobení uživatelského rozhraní,

cookies používané pro analytiku (například Google Analytics), které jsou nastavené jako soubory cookie první strany,

takzvané „social plug-in cookies“, používané například pro sdílení obsahu.

Google analytics: Naše stránky využívají službu Google Analytics společnosti Google, Inc. (dále jen "Google"). Tato služba používá soubory "cookies", které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek, například anonymní statistické vyhodnocení navštěvovaných produktů a provedení objednávky. Informace takto získané budou společností Google uloženy na serverech ve Spojených státech. Všechna získaných informací je zpracována anonymně a jsou určeny výhradně pro vyhodnocování užívání stránek a možnosti zlepšování uživatelského obsahu. Anonymita je zajištěna tím, že Google Analytics nespojuje IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná další data, jako například e-mail, jméno, nebo vaše telefonní číslo. Tyto údaje nejsou v rámci Google Analytics zpracovávány.

XVII. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE:

! Prostudujte si prosím pečlivě návod, který obdržíte s maskou GF®. Naleznete tam mimo důležitých informací i řadu rad a zajímavostí. GF® nenese zodpovědnost za osobní zranění a vznik jiných škod způsobených nedodržením správného použití masek GF® dle návodů na webových stránkách GF®  viz Manuál a tištěných materiálech u produktu masky.

V případě, že si masku s krkem vyžádal zákazník nenastřiženou, jak je uvedeno na obr. 2 Téma krku části B, a došlo k roztržení v této části masky, nelze akceptovat reklamaci ze strany GF®. Masky jsou standardně dodávány s nastřiženým krkem, viz část A obr. 2, a to především z důvodu bezpečnostního a zároveň z důvodu snadného nasazení a sejmutí masky.

Obr. 2 Téma krku

D o p o r u č e n í : Chcete-li za své peníze jakost a servis skutečného originálu oproti výskytům plagiátů, parazitujících na značce Greyland Film® - zkontrolujte si před koupí produktu zátylek masky. GF® originál má vždy jako identifikaci na produktu plastický reliéf Greyland Film®. Nedílnou součástí potvrzující, že zakoupený produkt je originál, jsou příslušné doprovodné tiskoviny totožné s image na stránkách GF®. Koupí originálu předejdete případnému zklamání.

Prosím berte na vědomí: Barvy položek se mohou lišit v závislosti na výrobních odchylkách nebo vlastním nastavení monitoru. Položka, kterou obdržíte, bude stejná nebo v podstatě podobná položce zobrazené v GF® galerii.

Děkujeme za Váš zájem

Greyland Film® spol. s r.o. © 2021

masks

Realistic Latex Masks from the Number One European Producer Greyland Film.

Exquisite Original Designs. Over 400 Types.

foam masks Email: grey@greylandfilm.com